Основни суд у Новом Пазару
Кабинет председника суда
тел.: +381 (0) 20 331 270
факс: +381 (0) 20 331 271

ул.: Житни трг бр.: 16
36300 Нови Пазар
Србијаемаил: uprava@np.os.sud.rs
интернет страница: http://www.np.os.sud.rs

Писарницe
тел. : +381 (0) 20 312 511

Управитељ писарница:
Биљана Милановић
тел.: локал – 155
емаил: biljana.milanovic@np.os.sud.rs

Извршна писарница: локал – 151
Извршитељи: локал – 152
Кривична писарница: локал – 153
Парнична писарница: локал – 154
Пријемно одељење: локал – 156

Рачуноводство

тел. : +381 (0) 20 331 272

Шеф рачуноводства:
Милан Мојсиловић
емаил: milan.mojsilovic@np.os.sud.rs

Референт за финансијско пословање:
Шаћира Хасановић
емаил: sacira.hasanovic@np.os.sud.rs

Порески идентификациони број: 106399422
Матични број: 17773224
Регистарски број: 6164641839
Шифра делатности: 8423

Радно време:
07:30 – 15:30

 

Ваше име (обавезно поље)

Ваша емаил адреса (обавезно поље)

Наслов маила

Ваша порука