education-checklist_600x315

  • Образац: Захтев за уверење – преузмите pdf-icon-e1426106372776
  • Образац: Притужбе – преузмите pdf-icon-e1426106372776
  • Образац: Захтев за препис и фотокопирање списа – преузмите pdf-icon-e1426106372776
  • Образац: Захтев за разгледање списа – преузмите pdf-icon-e1426106372776
  • Образац: Захтев за слободан приступ инфомрацијама од јавног значаја – преузмите pdf-icon-e1426106372776
  • Образац: Жалба против одлуке органа власти којим је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији – преузмите pdf-icon-e1426106372776
  • Образац: Жалба када орган власти није поступио /није поступио у целости/ по захтеву тражиоца у законском року (ћутање управе) – преузмите pdf-icon-e1426106372776