Позив за подношење понуда за – Јавна набавка мале вредности

Електричне енергије за Основног суда у Новом Пазару, Судске јединице у  Тутину

Poziv za podnošenje ponuda za električnu energiju SJ Tutin
Позив за подношење понуда за – ЈНМВ електричне енергије за ОСНП- СЈТТ